Pobierz dokumenty
do zgłoszenia udziału

 

Pobierz Kartę Zgłoszenia Udziału.

Pobierz Regulamin Jarmarku.

 

Koszt podłączenia en. elektrycznej (230V, moc 1,5 kW) - 650 zł

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

II. STOISKA GASTRONOMICZNE

ZASADY UDZIAŁU

W tej kategorii znajdują się stoiska przygotowujące i oferujące potrawy gotowe do spożycia. Ilość stoisk limitowana.

Stoiska własne – dostarczane i aranżowane samodzielnie przez wystawców – domki, stragany itp. Podlegają one obowiązkowi akceptacji rzez Organizatora m.in. pod względem estetyki, solidności wykonania,bezpieczeństwa i sposobu montażu.

Koszt i zasady udziału – indywidualnie uzgodnione z Organizatorem.

Terenem Jarmarku jest obszar Starego Miasta w Lublinie podzielony na strefy zgodnie z poniższym planem:

LOKALIZACJA WYSTAWCÓW

Opłaty za udział w Jarmarku Inspiracji obejmują całość kosztów związanych z wynajęciem stoiska przez cały czas trwania imprezy.

 

Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości i rodzaju stoiska oraz wybranej strefy Jarmarku zgodnie z poniższym cennikiem:

 

Strefy lokalizacji wystawców Jarmarku Inspiracji

Masz pytanie?

Napisz do nas

Twój e-mail:
Twój nr telefonu:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

I. STOISKA HANDLOWE

Namioty – zapewniane przez Organizatora. Dostępna powierzchnia – 4 m2 lub 6 m2 .

W wyjątkowych przypadkach dopuszczone mogą być stoiska aranżowane samodzielnie przez wystawców – domki, stragany itp. Podlegają one obowiązkowi akceptacji przez Organizatora m.in. pod względem estetyki, solidności wykonania,bezpieczeństwa i sposobu montażu.

Stoisko „domek” – stoisko standardowe

- domek drewniany. Wymiary podstawy domku to ok. 3x2 m.Domek posiada zamykane wejście z jednej strony.
Powierzchnia handlowa zorientowana jest na trzy strony domku.Istnieje możliwość wynajęcia całości lub ½domku.

W tej kategorii znajdują się stoiska, na których sprzedawane są produkty spożywcze i inne towary zatwierdzone przez Organizatora. Stoiska handlowe nie oferują przeznaczonych do spożycia na miejscu potraw (nie dotyczy prowadzenia degustacji).

 

Wystawcom oferujemy dwa rodzaje stoisk:

Informacje organizacyjne

 

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 sierpnia 2024 r.

 

ZA DOKONANIE PEŁNEJ WPŁATY DO 15 CZERWCA

UDZIELAMY – 15 %RABATU

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

• Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 5 sierpnia 2024r. Termin dokonania pełnej wpłaty za stoisko do dnia 10 sierpnia 2024r.

 

•Przyłącza prądu 230V znajdują się w odległości nie większej niż 20 m. (niezbędne własne przedłużacze). Zapotrzebowanie na moc powyżej 1,5 kWh możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

 

• Istnieje możliwość zaopatrzenia stoiska w prąd trójfazowy – wg indywidualnych ustaleń. W przypadku stwierdzenia używania niezgłoszonych urządzeń o ponadstandardowym poborze wystawca może zostać pozbawiony dostępu do energii elektrycznej.

 

• Organizator zapewnia ochronę terenu imprezy w nocy (nie dotyczy wyposażenia stoisk i towarów).

 

• Wjazd i postój samochodów na terenie Jarmarku możliwy jest wyłącznie na czas zaopatrzenia i tylko poza godzinami otwarcia. Zapewniamy pozwolenie na wjazd pojazdów na teren Starego Miasta jedynie na czas rozładunku i załadunku w wyznaczonych godzinach, rano i wieczorem każdego dnia trwania jarmarku.

 

• Organizator nie zapewnia wystawcom miejsc parkingowych.

 

• Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego doboru Wystawców i odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku podmiotom, które według Organizatora nie wpisują się w jego ideę, lub w przypadku zbyt dużej ilości zainteresowanych wystawców w poszczególnych kategoriach.

 

• Udostępniona powierzchnia i mienie przeznaczone są wyłącznie dla Wystawcy zgłoszonego do udziału w Jarmarku. Wystawcy są zobowiązani do sprzedaży wyłącznie asortymentu podanego w Karcie Zgłoszenia i zaakceptowanego przez Organizatora

 

• We wszystkich bieżących kwestiach porządkowych wystawcy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Organizatora jarmarku.

 

• Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, prawo skarbowe oraz posiadać odpowiednie dla danej kategorii produktu zezwolenia i koncesje.

 

• Wystawcy sprzedający alkohol zobowiązani są do uzyskania tymczasowej koncesji we właściwym wydziale Urzędu Miasta Lublin we własnym zakresie. Organizator zgłasza Urzędowi listę podmiotów sprzedających alkohol wraz z mapką sytuacyjną.

 

• Wystawca ma obowiązek zapoznać się z treścią i przestrzegać postanowień Regulaminu Jarmarku.

©AdvExp